Usługi

Usługi pomiarów elektrycznych

Profesjonalność potwierdzona uprawnieniami

 1. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
  1. Pomiar impedancji pętli zawarcia (zerowanie)
  2. Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym

Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania jest najbardziej rozpowszechnionym w Polsce środkiem ochrony w sieciach i instalacjach niskiego napięcia. Jej zastosowanie wiąże się z koniecznością doprowadzenia do każdej części przewodzącej dostępnej przewodu ochronnego oraz zastosowania urządzenia powodującego samoczynne wyłączenie zasilania

Ochronę wykonuje się tak, aby w razie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną (np. przewodzącą obudową, urządzenia elektrycznego) lub przewodem ochronnym, spodziewane napięcie dotykowe o wartości większej niż 50V prądu przemiennego było wyłączalne tak szybko, aby nie wystąpiły niebezpieczne skutki patofizjologiczne.

Badania wykonuje się dla wszystkich podmiotów gospodarczych raz w roku (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia), dla budynków i pomieszczeń mieszkalnych raz na 5 lat.

 1. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 2. Pomiar rezystancji przewodów izolacji przewodów

Pomiary wykonuje się w celu sprawdzenia czy zachowana jest izolacja żył w danym przewodzie. Izolacja może ulec osłabieniu przez przegrzewanie się przewodów, otarcia, uszkodzenia mechaniczne. Skutkiem słabej izolacji lub jej braku jest zwarcie w danym obwodzie.

Badania wykonuje się dla podmiotów gospodarczych raz w roku (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia), dla budynków i pomieszczeń mieszkalnych raz na 5 lat.

 1. Pomiar rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych

 

Badania wykonuje się dla podmiotów gospodarczych w zależności od przeznaczenia budynków (np. budynki objęte kontrolą UDT) raz w roku dla innych podmiotów gospodarczych raz na 5 lat.

 

 1. Pomiar wyłączników różnicowoprądowych.
  1. Pomiar czasu wyłączenia wyłącznika
  2. Pomiar prądu wyłączenia
  3. Pomiar Napięcia upływu w przewodzie PE
  4. TEST

Urządzenie różnicowoprądowe kwalifikuje się do kategorii ochrony dodatkowej. Zabezpiecza dany obwód przed prądem upływu który może pojawić się na częściach czynnych urządzeń elektrycznych (np. obudowa urządzenia), ten prąd nie powinien przekraczać 30mA

Badania wykonuje się dla podmiotów gospodarczych w zależności od przeznaczenia budynków raz w roku dla innych podmiotów gospodarczych raz na 5 lat.

 

 1. Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

 

 1. Wykonywanie przeglądów

 

 1. Rozdzielnic elektrycznych
 2. Instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 3. Szaf sterowniczych
 4. Przeglądów i konserwacji instalacji odgromowych

 

 1. Usługi elektryczne
  1. Usuwanie usterek w szafach sterowniczych
  2. Usuwanie usterek w urządzeniach elektrycznych
  3. Modernizacje układów sterownia
  4. Wykonywanie instalacji elektrycznych
  5. Wykonywanie uziemień ochronnych i odgromowych