Cennik

Usługi pomiarów elektrycznych

Profesjonalność potwierdzona uprawnieniami

CENNIK USŁUG FIRMY PO-MIAR

 

Badanie i pomiary instalacji elektrycznej
l.p. Rodzaj badania zł/szt.
1 Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie) 4
2 Pomiar ochrony przeciwporażeniowej obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym 4.5
3 Pomiar ciągłości głównych przewodów ochronnych 4
4 Pomiar rezystancji izolacji przewodów 1-fazowych 6 / (obwód)
5 Pomiar rezystancji izolacji przewodów 3-fazowych 10 / (obwód)
6 Pomiar rezystancji uziemień ochronnych 20 – 35
7 Pomiar rezystancji uziemień odgromowych 25 – 100
8 Badanie i pomiar wyłączników różnicowoprądowych 20
9 Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia 7.5
10 Protokół po wykonanych pomiarach 30
Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych
l.p. Rodzaj przeglądu zł/szt.
1 Przegląd rozdzielnicy NN do 12 modułów 20
2 Przegląd rozdzielnicy NN do 24-36 modułów 35
3 Przegląd rozdzielnicy NN do 36< modułów Oferta indywidualna
4 Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego Oferta indywidualna
5 Przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
6 Przeglądy szaf sterowniczych (przemysłowych) Oferta indywidualna
7 Przeglądy i konserwacja instalacji odgromowych Oferta indywidualna
Usługi elektryczne
l.p. Rodzaj usługi zł/szt.
1 Usuwanie usterek w szafach sterowniczych Oferta indywidualna
2 Usuwanie usterek urządzeń, silników elektrycznych
3 Usuwanie usterek w instalacjach domów jednorodzinnych
4 Modernizacje (odświeżanie) układów sterowniczych
5 Wykonywanie drobnych instalacji elektrycznych
6 Wykonywanie uziemień ochronnych i odgromowych