Dyrektor szkoły SP3 dr Marek Chrzanowski

Rekomenduje firmę PO-MIAR jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonania w/w zlecenia. Doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Powierzone prace zostały wykonane zgodnie z postawionymi wymaganiami, profesjonalnie i w wyznaczonych terminach, dlatego polecamy firmę PO-MIAR jako rzetelnego Wykonawcę.